مشاوره تلفنی 44264040
setarakedu@gmail.com

ستارک،سامانه تخصصی آموزش مجازی زبان انگلیسی برای کودکان به شیوه زبان مادری


شما اینجا هستید: خانه >> خدمات


مادر و کودک

کودکان زير سه سال از نظر عاطفی در شرايط حساس و مهمی به سر می برند که حضور والدين و تامين شدن حجم زيادی از نيازهای آن ها از طرف والدين بخصوص مادران تاثير مثبتی بر تمام جوانب زندگی آن ها دارد از آن جاييکه بهترين سن پرورش نيم کره راست وفراگيری زبان دوم در کودکان قبل از سه سال است .

آموزش زبان ستارک اولين سيستم آموزشی زبان در ايران است که کودکان زير سه سال را به شيوه زبان مادری و غير مستقيم آموزش می دهد.در اين سيستم آموزشی بخشی تحت عنوان مادر و کودک (سطحB) برای کودکان 1 تا 3 سال در نظر گرفته شده است که لازم است مادر در تمام مراحل آموزش در کنار کودک باشد و در تمامی فعاليت ها، کودک را همراهی نمايد .