مشاوره تلفنی 44264040
setarakedu@gmail.com

ستارک،سامانه تخصصی آموزش مجازی زبان انگلیسی برای کودکان به شیوه زبان مادری


شما اینجا هستید: خانه >> خدمات


تقویت نیمکره راست

مغز به دو نيمکره تقسيم شده که گرچه برای کار با يکديگر طراحی شدند هر کدامشان توانايي های منحصر به فرد و کاملا متفاوتی دارند. تحقيقات نشان می دهد که سمت چپ مغز اطلاعات خطي، دقيق و واقعی را پردازش می کند و در زبان و منطق نقش کليدی دارد اما سمت راست مغز اطلاعات خلاق، ادراکی و چند حسی را پردازش می کند. به منظور بهبود عملکرد مغز، می بايست هر دو نيمکره هماهنگ باهم کار کنند.

کودک تا سن 4 الی 6 سالگی از نيمکره چپ به طور کامل استفاده نمی کند، از اين رو نيمکره راست از تولد تا سه سالگی برای دريافت اطلاعات کاملا باز است و می تواند تا 6 سالگی هم از آن استفاده مفيد نمود. ما اين دوره زمانی را فرصت نيمکره راست می ناميم.

حدودا بعد از سه سالگی کودکان به صورت خودکار شروع به تغيير جهت به نيمکره منطقی مغز يعنی نيمکره چپ می کنند.اگر در اين زمان نيمکره راست دست نخورده بماند نيمکره چپ وی غالب می شود.

آموزش نيمکره راست حتی آسانتر از نيمکره چپ است. نيمکره راست همانند يک اسفنج واقعی است که هر ثانيه تصاوير را به درون خودش می مکد. اين نيمکره حتی چندين عکس و چندين زبان را در يک زمان بدون سردرگمی ضبط می کند. از جمله فعاليت های مناسب در جهت پرورش نيمکره راست فراگيری زبان دوم و موسيقی است .

در آموزش زبان ستارک بخش هايي از جمله Tweedle Wink در جهت تقويت نيمکره راست گنجانده شده است.