مشاوره تلفنی 44264040
setarakedu@gmail.com

ستارک،سامانه تخصصی آموزش مجازی زبان انگلیسی برای کودکان به شیوه زبان مادری


شما اینجا هستید: خانه >> خدمات


مهارتهای حرکتی و مهارتهای ظریف دستی

 

 

مهارت های کودک به دو دسته مهارت های حرکتی درشت و ظريف تقسيم مي گردد. مهارت های حرکتي درشت شامل حرکت های بزرگی است که کودک به کمک بازو، ساق پا، پا و و يا کل بدن دارد مثل سينه خيز رفتن، دويدن، پريدن،لی لی رفتن، است. که در آموزش زبان ستارک در قالب Motor Skill (مهارت های حرکتی) و Game (بازی) به پرورش مهارت های حرکتی درشت پرداخته شده است.

مهارت های ظريف حرکتی به عضلات کوچکتر بدن مربوط می شود که در فعاليت هايي نظير دراز کردن دست، گرفتن با پنجه، دستکاری کردن، گرفتن با انگشت، کف زدن، چرخاندن، پيچاندن، کشيدن يا خط کشيدن به کار می رود. فعاليت های حرکتی ظريف فعاليت های پيش نياز نوشتن و دست خط هستند. با توجه به اهميت تقويت اين دسته از مهارت ها، آموزش زبان ستارک با در نظر گرفتن بخشی تحت عنوان Hand Skill (مهارت های ظريف دستی)سعی در تقويت اين نوع از مهارت ها در کودکان نموده است .