مشاوره تلفنی 44264040
setarakedu@gmail.com

ستارک،سامانه تخصصی آموزش مجازی زبان انگلیسی برای کودکان به شیوه زبان مادری


شما اینجا هستید: خانه >> خدمات


آموزش بازی محور

شغل اصلی کودکان بازی کردن است و کودکان با بازی می آموزند. کودکان در خلال بازی ها به ويژه بازی های آموزشي به مفاهيم ذهني جديدی دسترسي پيدا مي کنند و مهارت های بيشتر و بهتری را کسب مي کنند. کودکان به کمک بازی تجارب ارزنده ای به دست مي آورند.

در حين بازی مطالب آموختنی، بدون فشار و با ميل و رغبت فرا گرفته مي شود. به همين دليل بسياری از دست اندرکاران تعليم و تربيت معتقدند که هر گونه آموزش را بايد به کودکان فقط همراه بازی داد.

با توجه به تحقيقات به عمل آمده، اپليکيشن آموزش زبان ستارک فراگيری زبان دوم را به کودک در خلال بازی و سرگرمی دارد.